Algemene reisvoorwaarden | GPS Motorreizen

Algemene reisvoorwaarden

Met het boeken van een vakantie ga je akkoord met deze algemene reisvoorwaarden en de voorwaarden van onze leveranciers zoals airlines, ferrymaatschappijen, campings etc (deze kun je vinden op hun websites). Stel je zelf voor het boeken op de hoogte van deze voorwaarden.

Reisvoorwaarden

GPS Motorreizen hanteert de algemene reis- en boekingsvoorwaarden uit de reisbranche die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. In de reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en reisbureau op zorgvuldige wijze vastgelegd. Als je een reis boekt, dan is het aan te raden deze voorwaarden goed door te lezen. In deze voorwaarden staat dat GPS Motorreizen annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Op het boekingsformulier dient aangevinkt te worden dat er kennis is genomen van en akkoord gegaan wordt met de GPS motorreizen reisvoorwaarden.

 

Boeking, betaling en reisbescheiden

Boeken bij GPS Motorreizen doe je door via de website www.gps-motorreizen.nl een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 48 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum plaatsvindt, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.

Na boeking wordt de reis gereserveerd en worden de bevestiging en factuur per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaalde reis vol is of een bepaald hotel niet meer beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur is tevens het bewijs van boeking en de verzekeringspolis (indien afgesloten). Het kan zijn dat een bepaalde boeking voor een 1 persoonskamer of op indeling niet gehonoreerd kan worden omdat deze kamers vol zijn of er een oneven aantal mensen voor een indeling hebben ingeschreven. Als dit gebeurt behouden wij het recht je een andere kamer toe te wijzen waarbij, in redelijkheid, hogere kosten gemoeid kunnen zijn. De specifieke reisgegevens ontvangt u ongeveer twee weken voor vertrek van de reis per email. De vouchers worden  – afhankelijk van het land in kwestie –gemaild of door de reisbegeleider overhandigd.

De factuur wordt gemaild. Als je betaalt vanuit het buitenland, dan verzoeken we je een internationale overschrijving te maken. Vanuit Europese landen kan dit altijd gratis tot €12.500 ,-. De aanbetaling van de boeking bedraagt bij motorreizen duurder dan € 400,- 50% van de totale reissom. Deze aanbetaling wordt bij boeking automatisch in het boekingssysteem verwerkt. Indien dit niet lukt dient de (aan)betaling binnen tien dagen na boeking op rekeningnummer NL76ING000xx1193 van ING Nederland ten name van Kek Reizen binnen zijn. Het restant van de betaling dien je acht weken voor vertrek over te maken. Hiervoor ontvang je een reminder email met betaallink. Als de reissom kleiner is dan €400,- of je korter dan acht weken vóór vertrek boekt, dan vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom in zijn geheel te worden overgemaakt. Al onze prijzen zijn inclusief Reis BTW. Het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering is verplicht. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Omdat motorreizen onder gevaarlijke sporten valt moet u dit in uw reisverzekering hebben opgenomen. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. Het is raadzaam erop te letten een repatriëringsclausule in uw verzekering op te nemen.

Boeking van internationale vluchten

De bij de reis benodigde internationale vluchten worden niet door GPS Motorreizen geboekt.

Reizen in andere culturen.

In veel landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. De verwachtingen van de reiziger op grond van de overeenkomst kan daardoor iets afwijken. De keuze voor een reis met een andere cultuur betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kan de reiziger ervan op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van GPS Motorreizen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en tevens rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. Wij voelen ons hierbij betrokken en verwachten dat u als vakantieganger bewust en positief hieraan bijdraagt.

Paspoorten, visa en gezondheid

Voor al onze reizen is een geldig paspoort vereist. Op internet kunt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland vinden wat de vereisten specifiek voor het land zijn waar u naar afreist. Indien een visa of inentingen vereist zijn voor uw reis informeren wij u op tijd hierover. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Belangrijk is te weten hoe lang het paspoort moet geldig moet zijn nadat u het betreffende land heeft verlaten. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze website. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Minimum- maximumaantal deelnemers

Bij onze reizen is altijd een minimum- en maximum aantal reizigers. Het minimum staat op de site aangegeven. Indien dit aantal zich niet aanmeldt, dan streeft GPS Motorreizen ernaar dit uiterlijk 30 dagen voor vertrek te laten weten. Er wordt dan een alternatief geboden of de reis gaat met een kleiner groepje door. Het genoemde minimum- en, maximumaantal kan in bepaalde gevallen, afhankelijk van onder andere de capaciteit van de hotels, ferries en vluchten, afwijken. Bepaalde reizen kunnen een vertrekgarantie hebben, dit wordt aangegeven op www.gps-motorreizen.nl.

Wijziging door de reiziger
Annuleringsvoorwaarden

De reisvoorwaarden geven aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier behoudt de reiziger het recht om tot 48 uur na verzending van het boekingsformulier kosteloos te annuleren. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.

Bij annulering is iedere reiziger naast reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– Tot 48 uur na verzending van de boeking kan deze nog vrijblijvend worden geannuleerd
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier, mits minimaal 56 dagen vóór de reis, bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reisbedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.
– Van 0 t/m 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Transport en opslag motoren en bagage

Indien GPS Motorreizen voor reizigers motortransport regelt en tijdelijk motoren in opslag heeft voordat deze worden getransporteerd of opgehaald is GPS Motorreizen hiervoor niet verantwoordelijk. Dit is op eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. De reiziger ontvangt voorafgaand aan de reis informatie dat transport- c.q. opslagverzekering niet wordt geboden en de organisatie niet verantwoordelijk is voor eventuele schade ontstaan tijdens transport en opslag. Hetzelfde geldt voor eventuele bagage.